Caritas

Caritas

CARITAS znaczy miłość – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Pomoc człowiekowi potrzebującemu to sprawdzian naszej wrażliwości chrześcijańskiej na słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40). To wezwanie Pana Jezusa tym bardziej powinno nas przynaglać, jako Wspólnotę Parafialną, do świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego. Z Chrystusem przecież wypływamy na głębię. A to domaga się z naszej strony odwagi i zaufania. Do tego zachęcał nas również Ojciec św. Jan Paweł II.

Parafialny Caritas tworzy 15 osób na czele z ks. Proboszczem