Sakramenty

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego:

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w I niedzielę miesiąca o godzinie 15.00.

Zgłoszenia do Chrztu dziecka przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem. Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC

Katecheza przed chrztem- każdy piątek godz.18.45

Sakrament Bierzmowania:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się na katechezie w szkole oraz na spotkaniach w Parafii

Sakrament Pokuty:

W niedziele i w dni powszednie 15 minut przed mszą świętą, czwartek 16:00-16.30 (z wyjątkiem wakacji)  sobota 17.00 – 18.00

Sakrament Małżeństwa:

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Księdza Proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego – czwartek- 18.30

Wymagane są następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu św. świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego, dowody osobiste i w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące). Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. „licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3-mce przed planowanym terminem ślubu.Planowy termin ślubu można zgłaszać w celu rezerwacji nawet rok wcześniej.

Odwiedziny chorych

Po mszy św. porannej 1 piątek miesiąca i na każde wezwanie.

Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu w kancelarii parafialnej przedstawiając Akt zgonu (może być kopia) w celu ustalenia terminu obrzędów. W sprawch naglących zgłaszamy się na probostowo.