Niech prezentacja grup w naszej parafii pomoże Ci w dokonaniu wyboru

„Ta wspólnotowa odpowiedzialność, którą w naszych czasach czują szczególnie mocno ludzie świeccy, jest z pewnością źródłem odnowy.
Kształtuje zaś ona oblicze Kościoła dla nowych pokoleń, w perspektywie trzeciego tysiąclecia”  /św. Jan Paweł II /

 

Caritas

Parafialna rada duszpasterska

Róże różańcowe

Ministranci

Marianki

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Grupa Pielgrzymkowa im. Św. Jana Pawła II