Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w niedziele po uprzednim uzgodnieniu godziny.

Zgłoszenia do Chrztu dziecka przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem. Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC

Katecheza przed chrztem- każdy piątek godz.18.45

Sakrament Bierzmowania

Sakrament Pokuty

Sakrament Małżeństwa

Odwiedziny chorych

Pogrzeb